Benefiet optreden Fermerie

Het optreden in de Fermerie had een benefiet-karakter voor de slachtoffers van de aardbeving.

Na aftrek van de kosten bleef er €82 over, wat is overgemaakt naar de hulporganisaties. Dank voor de bijdrage van de bezoekers!

Fermerie 9-2