Audio

De klezmermuziek in Oost-Europa ontstond spontaan op straat, in werkplaatsen, thuis en op feesten. Het gaat over het leven van alledag, over de sjabbat (rustdag), geluk en verdriet, realiteit en dromen. De laatste jaren mag instrumentale Jiddische muziek, nu vaak Klezmermuziek genoemd, zich in een steeds groter wordende belangstelling verheugen. Het woord klezmer komt van de Hebreeuwse woorden kley (instrument) en zemer (lied). Samengevoegd betekent dit: instrument van het lied, oftewel zingen met je instrument. Muziek bezit, meer dan taal, de kracht om de ziel te raken, om mensen in vervoering te brengen of troost te bieden. Klezmer is niet alleen een muzieksoort of muziekstijl, maar omvat een hele eigen gedachten- en leefwereld. Met veel plezier, passie en enthousiasme hebben we een repertoire gevormd van meer dan 50 nummers. Gedragen door ons repertoire zijn we in staat om een avondvullend programma te verzorgen. Fragmenten uit onze muziek met de nieuwe samenstelling van de groep Freilach:

Itamar freilach
Alter Bulgar
Hora Veche
Odessa Bulgarish
Tsu der hupe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *